Utskriftsvennlig versjon

Deponerte arkiver

I 2014 oversendte kommunen en del arkivimatieriale til IKA Opplandene. Per dags dato har vi mottatt en grov oversikt over deponerte arkiver, se vedlagte oversikt.

Grue kommune har ny avtale om levering/deponering av arkivmateriale våren, forsommeren 2017. Dette gjelder arkivmateriale fra Grue barne- og ungdomsskole, landbruk, næring og teknikk, sentralarkivet, NAV, Grue sykehjem, samt helsestasjonen. 

Laster...