Utskriftsvennlig versjon

Deponerte arkiver

Grue kommune ble medlem i IKA Opplandene 4. februar 2008.
Første gang vi leverte arkivmateriale var i 2009. Senere er det levert arkivimateriale både i 2013, 2014 og 2017. Vedlagt er oversikt over avlevert materiale.

Fra og med 2018 vil vi årlig deponere arkivmateriale til IKAO hver høst.

Elektroniske uttrekk

Uttrekk fra Websak 2008- 30. juni 2015
I februar 2018 bestilte vi uttrekk av Websak fra oppstarten i 2008 fram til skarpt skille 30. juni 2015. ACOS har utarbeidet en analyserapport (mai 2018), og arkivet jobber nå med å gjennomgå rapporten. Arbeidet forventes ferdigstilt høsten 2018.

Uttrekk fra Forum Winsak 2002-2008
IKA Opplandene mottok i 2013 en databasekopi av Forum Winsak for Grue kommune for perioden 2002-2008. Det er produsert et tabelluttrekk av denne databasen og uttrekket er deponert ved IKA Opplandene. IKAO bekreftet mottak av dette uttrekket per e-post i februar 2018.

Laster...